Đổi thẻ cào

► Điền sai giá trị thẻ sẽ bị trừ đi 50% số tiền của mệnh giá nhỏ hơn. Sản lượng trên 4tr/ngày ib tại đây để được đại lý

► Lịch sử đổi thẻ tại đây. Thông kê sản lượng tại đây

► Hỗ trợ nạp rút tiền về ATM hoàn toàn miễn phí

► Tin tức tăng giảm chiết khấu TELEGRAM 

► Lưu ý : KH hạn chế nạp quá nhiều thẻ 1 lúc, chỉ nên gửi mỗi lần 5 thẻ, chờ xử lý xong, rồi nạp tiếp, cảm ơn !

► Nạp tiền quên ghi nội dung hoặc ghi sai nội dung đều bị trừ 10% số tiền nạp . Kính mong quý khách hàng vui lòng cẩn thận hơn ạ , xin cảm ơn !!!
► Các GD nạp tiền thấp nhất là 100k , dưới 100k TCSR không nhận được và sẽ không chịu trách nhiệm

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên/API 22% 22% 22% 19% 19% 21% 23% 23% 23%
Đại Lý 21.5% 21.5% 21.5% 18.5% 18.5% 20.5% 22% 22% 22%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên/API 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 18%
Đại Lý 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên/API 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Đại Lý 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên/API 20% 20% 20% 20% 20% 20% 23% 23%
Đại Lý 19% 19% 19% 19% 19% 19% 22% 22%