Thông Báo : - Ưu đãi về chiết khấu:

+ API Gạch thẻ trên 2tr/ngày giảm 0,5% ck mặc định

+ API Gạch thẻ trên 10tr/ngày giảm 1% ck mặc định


+ Nhập sai mệnh giá thẻ sẽ bị trừ 50% giá trị thẻ vui lòng nhập đúng mệnh giá .

GẠCH THẺ


BẢNG GIÁ

Nhà mạng 10.000 20.000 30.000 50.000 100.000 200.000 300.000 500.000 1.000.000
Viettel 85 85 85 85 85 85 85 83 83
Vinaphone 84 85 85 85 85 85 85 85 85
Mobifone 77 77 77 77 77 77 77 77 77
VietnamMobile 87 87 87 87 87 87 87 87 87