Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

►Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại!

► Chỉ Kết nối Api với các Shop game, shop dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật, phát hiện khóa tài khoản v.v

► Xem lịch sử đổi thẻ cào Tại đâyXem thống kê Tại đây

► Hỗ trợ bấm đây để chat Facebook

► Load lại trang để cập nhật Trạng thái thẻ hoặc Bấm đây


 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên/API 17% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 19% 19%
Đại Lý 16.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 18.5% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên/API 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 19%
Đại Lý 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên/API 22% 22% 22% 21% 21% 21% 21% 21%
Đại Lý 21.5% 21.5% 21.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20% 20%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên/API 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Đại Lý 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
Mua mã thẻ

Các loại thẻ cào điện thoại, thẻ game trực tuyến, hỗ trợ thanh toán bằng ví điện tử, các ngân hàng của Việt Nam, thẻ Visa/Master. Sau khi thanh toán thành công, thẻ sẽ đc trả ngay lập tức trên website và gửi vào điạ chỉ email của bạn.