Tin khuyến mãi

 

VIETTEL khuyến mại 20% duy nhất 1 ngày 30/11/2019 

 

 VINAPHONE khuyến mãi 20% duy nhất 1 ngày 09/07/2019 

 

MOBIFONE khuyến mãi 20%  duy nhất 1 ngày 13/02/2019