Tích hợp

  Ra mắt API kết nối nạp thẻ cho các webgame,shopgame.Khách hàng Cần hỗ trợ kết nối liên hệ Zalo 0979.943.129 để được hỗ trợ

 

 Download tài liệu hướng dẫn và code mẫu tích hợp API gạch thẻ tại đây  (update final 03/02/2020)

 

 Download code mẫu JAVA tại đây (update final 03/02/2020)

 Download code mẫu PHP tại đây  (update final 03/02/2020)

 Download code mẫu .NET tại đây (update final 03/02/2020)