Quy định về đăng kí thành viên

 

Quy định về thông tin đăng ký thành viên :

 1. Thông tin cá nhân: bạn phải khai báo chính xác tất cả thông tin cá nhân bao gồm: Họ tên, Email, Số điện thoại di động, số chứng thực (CMND, Hộ chiếu), địa chỉ.

 - Để đảm bảo bạn có khả năng truy cập vào thecaosieure.com và các tính năng một cách đầy đủ.

- Để đảm bảo bạn sẽ nhận được những thông báo liên quan đến tài khoản, giao dịch của mình nhanh chóng và chính xác.

- Để giải quyết thuận tiện và nhanh chóng nhất các khiếu nại phát sinh trong quá trình giao dịch tại thecaosieure.com

 2.Thông tin tài khoản: bạn cần khai báo chính xác tất cả thông tin liên quan đến tài chính bao gồm: số tiền nạp, rút, giao dịch, số tài khoản Ngân hàng, tài khoản:

 

- Để đảm bảo bạn được nhận tiền vào chính xác tài khoản mong muốn.

- Để đảm bảo mọi giao dịch tài chính thành công và minh bạch.

- Để sử dụng các tính năng thanh toán nâng cao của Thecaosieure.com

 3. Trách nhiệm của Thecaosieure.com

 Bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của bạn.

 Không bán, trao đổi thông tin của bạn cho bên thứ ba.

Có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp cho Bạn các thông tin, tài liệu cần thiết để sử dụng Thecaosieure.com          

Có thể khóa, tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của bạn  vào dịch vụ.

Phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi xảy ra khiếu nại, tố cáo với các hành vi lừa đảo về tài chính, các hành vi vi phạm pháp luật.

Thông báo đầy đủ cho bạn khi có những hành vi tác động, thay đổi, cập nhật, quá hạn liên quan đến thông tin của bạn.

4. Trách nhiệm của thành viên:
- Khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân và tài chính.
- Cập nhật thường xuyên khi có thay đổi về những thông tin trên.
- Bảo mật tối đa thông tin cá nhân của mình, không nên trao đổi, cho mượn tài khoản tại baokim.vn.
- Báo ngay cho Thecaosieure.com khi bị mất, thất lạc, lộ tài khoản cá nhân.
- Phối hợp với Thecaosieure.com và cơ quan chức năng khi xảy ra tranh chấp, khiếu nại liên quan đến tài khoản.
        -  Đối với những giao dịch thanh toán, bạn phải lưu giữ các hóa đơn trực tuyến, chứng từ liên quan đến giao dịch đó, để có căn cứ đối chiếu khi cần thiết. Trong trường hợp bạn không lưu giữ được chứng từ để chứng minh cho giao dịch đó Thecaosieure.com coi như giao dịch thanh toán đó chưa được hoàn thành.  
        - Khi thực hiện một lệnh giao dịch trên hệ thống Thecaosieure.com, bạn có trách nhiệm tìm hiểu rõ giao dịch, Thecaosieure.com không chịu trách nhiệm do những nhầm lẫn của bạn( đã giao hàng khi giao dịch chưa hợp lệ,chọn nhầm hình thức thanh toán...)
  1.