ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Cách Đăng ký tài khoản :

Cú pháp đăng ký: TCSR DK Ten_dang_nhap gửi 8177

Trong đó: TCSR DK là cú pháp mặc định
Ten_dang_nhap là tên tài khoản do bạn tùy ý đặt
VD: TCSR DK thecaosieure gửi 8177
 
* Cách Đăng ký mật khẩu cấp 2 : 
Cú pháp đăng ký :TCSR MK2  Gửi  8177
 
Lưu ý : 
 
Tài khoản dùng để đăng nhập của quý khách là thecaosieure Mật khẩu là dãy số gồm 6 số do hệ thống tự động trả về.Sau khi có mật khẩu quý khách đăng nhập và đổi lại mật khẩu trong phần thông tin cá nhân
Một số điện thoại chỉ đăng kí được duy nhất 1 tài khoản.
Hệ thống sẽ tự động trả về mật khẩu cấp 2 cho quý khách . (Đây cũng chính là cú pháp để lấy lại mật khẩu cấp 2 khi quên) 
Mật khẩu cấp 2 quý khách cần phải gi nhớ cẩn thận và không nên đặt chung với mật khẩu cấp 1.
Để tránh những mất mát không đáng có, tuyệt đối không để lộ tên tài khoản và mật khẩu hay cho mượn SIM điện thoại để kẻ xấu có thể lợi dụng nhắn tin đổi số điện thoại đăng ký.
 
                      
                                 
 
  1.