thecaosieure.com

 • MUA THẺ
  MỌI LÚC MỌI NƠI
 • THANH TOÁN
  AN TOÀN
 • BẢO MẬT
  TUYỆT ĐỐI
 • GIAO DỊCH
  NHANH CHÓNG

Cập nhật số điện thoại đăng kí

  BQT thecaosieure.com xin thông báo với toàn thể khách hàng về việc cập nhật số điện
 
thoại đăng kí cho các tài khoản.Các tài khoản nào chưa cập nhật được số điện thoại
 
đăng kí vui lòng chú ý làm theo các bước sau để cập nhật số điện thoại đăng kí
 
lưu ý: chỉ áp dụng cú pháp này với những tài khoản trên hệ thống trước đây chưa đăng ký số
 
điện thoại nào)
 
Dùng số điện thoại chưa đăng kí tài khoản nào trên hệ thống TCSR theo cú pháp sau :
 
TCSR SDT DK tên đăng nhập mk1 gửi 8255
 
Trong đó : TCSR SDT DK là cú pháp bắt buộc không thể thay đổi
 
Hệ thống sẽ báo về là bạn đã cập nhật thành công số điện thoại cho tài khoản xxxx là số xxxx

* Ví dụ chúng tôi muốn cập nhật số điện thoại 0979943129 vào tài khoản có tên đăng
 
nhập là admin với mật khẩu cấp 1 là 123456
 
* Soạn tin như sau : TCSR SDT DK admin 123456 gửi 8255
 
Kết quả trả về cho khách hàng : bạn đã cập nhật thành công số điện thoại cho tài khoản
 
admin là số 0979943129 .
 
Lưu ý : Chức năng này chỉ sử dụng cho những số điện thoại mới chưa từng đăng kí tài khoản
 
nào trên TCSR mới có thể sử dụng được.Các số điện thoại đã tồn tại đều không được chấp
 
nhận .
 
Chúc quý khách cập nhật lại số điện thoại đăng kí thành công phí 2k/sms

 

Đăng ký nhận tin khuyến mãi từ thecaosieure

Đăng ký nhận tin khuyến mãi từ thecaosieure.com